SREmG

LB&SCR Shed Allocations

Shed Period Class º Comment
Battersea 1896 A1 37  
Battersea 1896 A1 39  
Battersea 1896 A1 40  
Battersea 1896 A1 44  
Battersea 1896 A1 46  
Battersea 1896 A1 47  
Battersea 1896 A1 67  
Battersea 1896 A1 68  
Battersea 1896 A1 69  
Battersea 1896 A1 70  
Battersea 1896 A1 72  
Battersea 1896 A1 73  
Battersea 1896 A1 74  
Battersea 1896 B1 174  
Battersea 1896 B1 176  
Battersea 1896 B1 178  
Battersea 1896 B1 179  
Battersea 1896 B1 180  
Battersea 1896 B1 186  
Battersea 1896 B1 187  
Battersea 1896 B1 188  
Battersea 1896 B1 192  
Battersea 1896 B1 193  
Battersea 1896 C1 427  
Battersea 1896 C1 428  
Battersea 1896 C1 429  
Battersea 1896 C1 430  
Battersea 1896 C2 447  
Battersea 1896 D1 1  
Battersea 1896 D1 3  
Battersea 1896 D1 4  
Battersea 1896 D1 5  
Battersea 1896 D1 6  
Battersea 1896 D1 13  
Battersea 1896 D1 14  
Battersea 1896 D1 15  
Battersea 1896 D1 16  
Battersea 1896 D1 17  
Battersea 1896 D1 22  
Battersea 1896 D1 29  
Battersea 1896 D1 30  
Battersea 1896 D1 32  
Battersea 1896 D1 221  
Battersea 1896 D1 222  
Battersea 1896 D1 223  
Battersea 1896 D1 224  
Battersea 1896 D1 225  
Battersea 1896 D1 226  
Battersea 1896 D1 230  
Battersea 1896 D1 245  
Battersea 1896 D1 246  
Battersea 1896 D1 248  
Battersea 1896 D1 249  
Battersea 1896 D1 250  
Battersea 1896 D1 251  
Battersea 1896 D1 252  
Battersea 1896 D1 253  
Battersea 1896 D1 256  
Battersea 1896 D1 257  
Battersea 1896 D1 274  
Battersea 1896 D1 276
Battersea 1896 D1 277  
Battersea 1896 D1 278  
Battersea 1896 D1 280  
Battersea 1896 D1 281  
Battersea 1896 D1 283  
Battersea 1896 D1 284  
Battersea 1896 D1 292  
Battersea 1896 D1 351  
Battersea 1896 D1 352  
Battersea 1896 D1 353  
Battersea 1896 D1 354  
Battersea 1896 D2 304  
Battersea 1896 D2 305  
Battersea 1896 D2 308  
Battersea 1896 D2 310  
Battersea 1896 D2 312  
Battersea 1896 D3 369  
Battersea 1896 D3 370  
Battersea 1896 D3 377  
Battersea 1896 D3 379  
Battersea 1896 D3 380  
Battersea 1896 D3 387  
Battersea 1896 D3 391  
Battersea 1896 E1 89  
Battersea 1896 E1 90  
Battersea 1896 E1 91  
Battersea 1896 E1 92  
Battersea 1896 E1 93  
Battersea 1896 E1 105  
Battersea 1896 E1 106  
Battersea 1896 E1 113  
Battersea 1896 E1 221  
Battersea 1896 E1 224  
Battersea 1896 E1 226  
Battersea 1896 E1 230  
Battersea 1896 E1 234  
Battersea 1896 E1 242  
Battersea 1896 E1 244  
Battersea 1896 E1 246  
Battersea 1896 E1 248  
Battersea 1896 E1 250  
Battersea 1896 E1 255  
Battersea 1896 E1 256  
Battersea 1896 E1 261  
Battersea 1896 E3 169  
Battersea 1896 E3 454  
Battersea 1896 E3 458  
Battersea 1896 E3 459  
Battersea 1896 G 326  
Battersea 1896 G 327  
Battersea 1896 G 329  
Battersea 1896 G 332  
Battersea 1896 G 334  
Battersea 1896 G 344  
Battersea 1896 G 349  
Battersea 1898 E4 467  
Battersea 1898 E4 471  
Battersea 1898 E4 474  
Battersea 1898 E4 482  
Battersea 1899 E4 485  
Battersea 1899 E4 487  
Battersea 1899 E4 492  
Battersea 1902 E5 567  
Battersea 1903 E5 573  
Battersea 1903 E5 574  
Battersea 1903 E5 575  
Battersea 1903 E5 585  
Battersea 1903 E5 588  
Battersea 1904 B 172  
Battersea 1904 B 174  
Battersea 1904 B 176  
Battersea 1904 B 177  
Battersea 1904 B 179  
Battersea 1904 B 180  
Battersea 1904 B 186  
Battersea 1904 B 187  
Battersea 1904 B 188  
Battersea 1904 B 192  
Battersea 1904 B 193  
Battersea 1904 E5 590  
Battersea 1904 E5 592  
Battersea 1904 E5 593  
Battersea 1904 E6 408  
Battersea 1904 E5 404  
Battersea 1905 E6 413  
Battersea 1905 E6 414  
Battersea 1905 E6 416  
Battersea 1905 E6 418  
Battersea 1911 B1 172  
Battersea 1911 B1 175  
Battersea 1911 B1 176  
Battersea 1911 B1 177  
Battersea 1911 B1 179  
Battersea 1911 B1 180  
Battersea 1911 B1 187  
Battersea 1911 B1 188  
Battersea 1911 B1 192  
Battersea 1911 B1 193  
Battersea 1911 B1 196  
Battersea 1911 B2X 202  
Battersea 1911 B2X 206  
Battersea 1911 B2X 207  
Battersea 1911 B2X 210  
Battersea 1911 B2X 213  
Battersea 1911 B4 54  
Battersea 1911 B4 55  
Battersea 1911 B4 61  
Battersea 1911 B4 66  
Battersea 1911 B4 68  
Battersea 1911 B4 73  
Battersea 1911 C1 427  
Battersea 1911 C1 428  
Battersea 1911 C1 430  
Battersea 1911 C2 437  
Battersea 1911 C2 531  
Battersea 1911 C2 532  
Battersea 1911 C2 536  
Battersea 1911 C2 543  
Battersea 1911 C2 549  
Battersea 1911 C2X 525  
Battersea 1911 C2X 544  
Battersea 1911 C2X 551  
Battersea 1911 D1 222  
Battersea 1911 D1 225  
Battersea 1911 D1 230  
Battersea 1911 D1 248  
Battersea 1911 D1 274  
Battersea 1911 D1 276  
Battersea 1911 D1 277  
Battersea 1911 D1 292  
Battersea 1911 D1 299  
Battersea 1911 D1 353  
Battersea 1911 D1 354  
Battersea 1911 D3 369  
Battersea 1911 D3 370  
Battersea 1911 D3 377  
Battersea 1911 D3 379  
Battersea 1911 D3 380  
Battersea 1911 D3 387  
Battersea 1911 D3 391  
Battersea 1911 D3 395  
Battersea 1911 E1 90  
Battersea 1911 E1 91  
Battersea 1911 E1 92  
Battersea 1911 E1 93  
Battersea 1911 E1 105  
Battersea 1911 E1 106  
Battersea 1911 E1 111  
Battersea 1911 E1 121  
Battersea 1911 E1 124  
Battersea 1911 E1 126  
Battersea 1911 E1 146  
Battersea 1911 E1 150  
Battersea 1911 E1 155  
Battersea 1911 E1 161  
Battersea 1911 E3 454  
Battersea 1911 E3 458  
Battersea 1911 E4 467  
Battersea 1911 E4 474  
Battersea 1911 E4 480  
Battersea 1911 E4 485  
Battersea 1911 E4 489  
Battersea 1911 E4 502  
Battersea 1911 E4 507  
Battersea 1911 E4 511  
Battersea 1911 E4 514  
Battersea 1911 E4 516  
Battersea 1911 E4 520  
Battersea 1911 E4 556  
Battersea 1911 E4 559  
Battersea 1911 E4 561  
Battersea 1911 E4 562  
Battersea 1911 E4 564  
Battersea 1911 E4 577  
Battersea 1911 E4 578  
Battersea 1911 E5 567  
Battersea 1911 E5 573  
Battersea 1911 E5 574  
Battersea 1911 E5 575  
Battersea 1911 E5 576  
Battersea 1911 E5 583  
Battersea 1911 E5 588  
Battersea 1911 E5 590  
Battersea 1911 E5 592  
Battersea 1911 E5 593  
Battersea 1911 E6 412  
Battersea 1911 E6 418  
Battersea 1911 G 329  
Battersea 1911 I1 1  
Battersea 1911 I1 2  
Battersea 1911 I1 3  
Battersea 1911 I1 4  
Battersea 1911 I1 5  
Battersea 1911 I1 7  
Battersea 1911 I1 8  
Battersea 1911 I2 15  
Battersea 1911 I2 16  
Battersea 1911 I3 21  
Battersea 1911 I3 22  
Battersea 1911 I3 23  
Battersea 1911 I3 24  
Battersea 1911 I3 78  
Battersea 1911 I4 31  
Battersea 1911 I4 32  
Battersea 1911 I4 33  
Battersea 1911 I4 34  
Battersea 1922 E4 464  
Battersea 1922 E4 472  
Battersea 1922 E4 474  
Battersea 1922 E4 480  
Battersea 1922 E4 490  
Battersea 1922 E4 496  
Battersea 1922 E4 497  
Battersea 1922 E5 567  
Battersea 1922 E5 573  
Battersea 1922 E5 574  
Battersea 1922 E5 583  
Battersea 1922 E5 590  
Battersea 1922 E5X 576  
Battersea 1922 E6 414  
Brighton 1897 E4 464  
Brighton 1898 E4 465  
Brighton 1898 E4 466  
Brighton 1898 E4 475  
Brighton 1898 E4 476  
Brighton 1898 E4 479  
Brighton 1898 E4 480  
Brighton 1899 E4 484  
Brighton 1899 E4 486  
Brighton 1899 E4 489  
Brighton 1899 E4 491  
Brighton 1899 E4 493  
Brighton 1899 E4 494  
Brighton 1899 E4 495  
Brighton 1899 E4 496  
Brighton 1900 E4 497  
Brighton 1900 E4 498  
Brighton 1902 E5 569  
Brighton 1902 E5 570  
Brighton 1903 E5 571  
Brighton 1903 E5 572  
Brighton 1903 E5 583  
Brighton 1903 E5 584  
Brighton 1903 E5 587  
Brighton 1904 B 175
Brighton 1904 B 178  
Brighton 1904 B 181  
Brighton 1904 B 182  
Brighton 1904 B 189  
Brighton 1904 B 196  
Brighton 1904 B 197  
Brighton 1904 B 198  
Brighton 1904 B 199  
Brighton 1904 B 200  
Brighton 1904 B 214  
Brighton 1904 B 215  
Brighton 1904 B 216  
Brighton 1904 B 218  
Brighton 1904 B 219  
Brighton 1904 B 220  
Brighton 1904 E5 405  
Brighton 1904 E5 406  
Brighton 1922 E4 473  
Brighton 1922 E4 475  
Brighton 1922 E4 481  
Brighton 1922 E4 484  
Brighton 1922 E4 487  
Brighton 1922 E4 495  
Brighton 1922 E5 403  
Brighton 1922 E5 568  
Brighton 1922 E6 413  
Coulsdon 1922 E4 471  
Coulsdon 1922 E4 492  
Coulsdon 1922 E5 572  
Coulsdon 1922 E5 575  
Coulsdon 1922 E5 585  
Coulsdon 1922 E5 588  
Coulsdon 1922 E6 409  
Eastbourne 1898 E4 469  
Eastbourne 1904 B 183  
Eastbourne 1904 B 184  
Eastbourne 1904 B 185  
Eastbourne 1904 E5 402  
Eastbourne 1904 E6 409  
Fratton 1898 E4 470  
Horsham 1904 E5 401  
Littlehampton 1903 E5 576  
New Cross 1896 A1 49
New Cross 1896 A1 50  
New Cross 1896 A1 52
New Cross 1896 A1 53  
New Cross 1896 A1 54  
New Cross 1896 A1 55
New Cross 1896 A1 56  
New Cross 1896 A1 57  
New Cross 1896 A1 58
New Cross 1896 A1 59
New Cross 1896 A1 60  
New Cross 1896 A1 61  
New Cross 1896 A1 62
New Cross 1896 B1 173
New Cross 1896 B1 177  
New Cross 1896 B1 190  
New Cross 1896 B1 191  
New Cross 1896 B1 194  
New Cross 1896 B1 195  
New Cross 1896 B1 217  
New Cross 1896 C 409  
New Cross 1896 C 410  
New Cross 1896 C 411  
New Cross 1896 C 419  
New Cross 1896 C1 425  
New Cross 1896 C1 431  
New Cross 1896 C2 434  
New Cross 1896 C2 445  
New Cross 1896 C2 446  
New Cross 1896 C2 450  
New Cross 1896 C2 451  
New Cross 1896 D1 8  
New Cross 1896 D1 9  
New Cross 1896 D1 10  
New Cross 1896 D1 11  
New Cross 1896 D1 20  
New Cross 1896 D1 227  
New Cross 1896 D1 240  
New Cross 1896 D1 241  
New Cross 1896 D1 242  
New Cross 1896 D1 243  
New Cross 1896 D1 244  
New Cross 1896 D1 259  
New Cross 1896 D1 260  
New Cross 1896 D1 261  
New Cross 1896 D1 262  
New Cross 1896 D1 263  
New Cross 1896 D1 264  
New Cross 1896 D1 279  
New Cross 1896 D1 285  
New Cross 1896 D1 287  
New Cross 1896 D1 288  
New Cross 1896 D1 298  
New Cross 1896 D1 299  
New Cross 1896 D1 355  
New Cross 1896 D1 356  
New Cross 1896 D1 357  
New Cross 1896 D1 358  
New Cross 1896 D1 359  
New Cross 1896 D1 360  
New Cross 1896 D1 361  
New Cross 1896 D1 7  
New Cross 1896 D2 302  
New Cross 1896 D2 303  
New Cross 1896 D2 309  
New Cross 1896 D2 311  
New Cross 1896 D2 313  
New Cross 1896 D3 368  
New Cross 1896 D3 370  
New Cross 1896 D3 373  
New Cross 1896 D3 375  
New Cross 1896 D3 382
New Cross 1896 D3 388
New Cross 1896 D3 396  
New Cross 1896 E1 85  
New Cross 1896 E1 86  
New Cross 1896 E1 87  
New Cross 1896 E1 88  
New Cross 1896 E1 94  
New Cross 1896 E1 95  
New Cross 1896 E1 96  
New Cross 1896 E1 103  
New Cross 1896 E1 111  
New Cross 1896 E1 115  
New Cross 1896 E1 117  
New Cross 1896 E1 122  
New Cross 1896 E1 125  
New Cross 1896 E1 131  
New Cross 1896 E1 132  
New Cross 1896 E1 137  
New Cross 1896 E1 138  
New Cross 1896 E1 139  
New Cross 1896 E1 140  
New Cross 1896 E1 141  
New Cross 1896 E1 145  
New Cross 1896 E1 147  
New Cross 1896 E1 149  
New Cross 1896 E1 151  
New Cross 1896 E1 153  
New Cross 1896 E1 154  
New Cross 1896 E1 156  
New Cross 1896 E1 162  
New Cross 1896 E1 163  
New Cross 1896 E3 453  
New Cross 1896 E3 456
New Cross 1896 E3 460  
New Cross 1896 G 328  
New Cross 1896 G 330  
New Cross 1896 G 331  
New Cross 1896 G 333  
New Cross 1896 G 346  
New Cross 1896 G 347  
New Cross 1896 G 348
New Cross 1896 C2 433  
New Cross 1897 E4 463  
New Cross 1897 E4 490  
New Cross 1898 E4 468  
New Cross 1898 E4 472  
New Cross 1898 E4 473  
New Cross 1898 E4 477  
New Cross 1898 E4 478  
New Cross 1898 E4 481  
New Cross 1899 E4 483  
New Cross 1899 E4 488  
New Cross 1902 E5 568  
New Cross 1903 E5 586  
New Cross 1904 B 173  
New Cross 1904 B 190  
New Cross 1904 B 191  
New Cross 1904 B 194  
New Cross 1904 B 195  
New Cross 1904 B 217  
New Cross 1904 E5 399  
New Cross 1904 E5 400  
New Cross 1904 E5 589  
New Cross 1904 E5 591  
New Cross 1904 E5 594  
New Cross 1904 E6 407  
New Cross 1905 E6 411  
New Cross 1905 E6 412  
New Cross 1905 E6 415  
New Cross 1905 E6 417  
New Cross 1906 C3 304  
New Cross 1911 A1 653  
New Cross 1911 A1 655  
New Cross 1911 A1 661  
New Cross 1911 B1 173  
New Cross 1911 B1 178  
New Cross 1911 B1 186  
New Cross 1911 B1 190  
New Cross 1911 B1 191  
New Cross 1911 B1 194  
New Cross 1911 B1 195  
New Cross 1911 B1 217  
New Cross 1911 B2X 203  
New Cross 1911 B2X 204  
New Cross 1911 B2X 212  
New Cross 1911 B2X 323  
New Cross 1911 B4 49  
New Cross 1911 B4 51  
New Cross 1911 B4 56  
New Cross 1911 B4 67  
New Cross 1911 B4 72  
New Cross 1911 B4 74  
New Cross 1911 C1 431  
New Cross 1911 C1 692 EX 422
New Cross 1911 C2 435  
New Cross 1911 C2 446  
New Cross 1911 C2 451  
New Cross 1911 C2 521  
New Cross 1911 C2 523  
New Cross 1911 C2 526  
New Cross 1911 C2 527  
New Cross 1911 C2 542  
New Cross 1911 C2 546  
New Cross 1911 C2 548  
New Cross 1911 C2X 434  
New Cross 1911 C2X 445  
New Cross 1911 C2X 450  
New Cross 1911 C2X 522  
New Cross 1911 C2X 528  
New Cross 1911 C2X 534  
New Cross 1911 C2X 541  
New Cross 1911 C2X 545  
New Cross 1911 C2X 553  
New Cross 1911 D1 226  
New Cross 1911 D1 227  
New Cross 1911 D1 241  
New Cross 1911 D1 243  
New Cross 1911 D1 244  
New Cross 1911 D1 245  
New Cross 1911 D1 250  
New Cross 1911 D1 259  
New Cross 1911 D1 261  
New Cross 1911 D1 262  
New Cross 1911 D1 283  
New Cross 1911 D1 286  
New Cross 1911 D1 287  
New Cross 1911 D1 289  
New Cross 1911 D1 290  
New Cross 1911 D1 355  
New Cross 1911 D1 356  
New Cross 1911 D1 357  
New Cross 1911 D1 359  
New Cross 1911 D1 612  
New Cross 1911 D1 619  
New Cross 1911 D1 626  
New Cross 1911 D1 628  
New Cross 1911 D1 684  
New Cross 1911 D1 698  
New Cross 1911 D1 699  
New Cross 1911 D3 368  
New Cross 1911 D3 371  
New Cross 1911 D3 373  
New Cross 1911 D3 376  
New Cross 1911 D3 382  
New Cross 1911 D3 388  
New Cross 1911 D3 398  
New Cross 1911 E1 85  
New Cross 1911 E1 86  
New Cross 1911 E1 87  
New Cross 1911 E1 88  
New Cross 1911 E1 94  
New Cross 1911 E1 95  
New Cross 1911 E1 96  
New Cross 1911 E1 100  
New Cross 1911 E1 103  
New Cross 1911 E1 112  
New Cross 1911 E1 115  
New Cross 1911 E1 117  
New Cross 1911 E1 122  
New Cross 1911 E1 125  
New Cross 1911 E1 131  
New Cross 1911 E1 132  
New Cross 1911 E1 134  
New Cross 1911 E1 142  
New Cross 1911 E1 144  
New Cross 1911 E1 145  
New Cross 1911 E1 147  
New Cross 1911 E1 151  
New Cross 1911 E1 153  
New Cross 1911 E1 154  
New Cross 1911 E1 156  
New Cross 1911 E1 157  
New Cross 1911 E1 162  
New Cross 1911 E1 163  
New Cross 1911 E1 607  
New Cross 1911 E3 169  
New Cross 1911 E3 456  
New Cross 1911 E3 457  
New Cross 1911 E3 459  
New Cross 1911 E3 460  
New Cross 1911 E4 463  
New Cross 1911 E4 468  
New Cross 1911 E4 472  
New Cross 1911 E4 473  
New Cross 1911 E4 476  
New Cross 1911 E4 477  
New Cross 1911 E4 478  
New Cross 1911 E4 481  
New Cross 1911 E4 483  
New Cross 1911 E4 488  
New Cross 1911 E4 490  
New Cross 1911 E4 491  
New Cross 1911 E4 496  
New Cross 1911 E4 500  
New Cross 1911 E4 504  
New Cross 1911 E4 505  
New Cross 1911 E4 506  
New Cross 1911 E4 508  
New Cross 1911 E4 515  
New Cross 1911 E4 519  
New Cross 1911 E4 557  
New Cross 1911 E4 558  
New Cross 1911 E4 560  
New Cross 1911 E4 563  
New Cross 1911 E4 579  
New Cross 1911 E5 399  
New Cross 1911 E5 400  
New Cross 1911 E5 568  
New Cross 1911 E5 570  
New Cross 1911 E5 571  
New Cross 1911 E5 584  
New Cross 1911 E5 586  
New Cross 1911 E5 589  
New Cross 1911 E5 591  
New Cross 1911 E5 594  
New Cross 1911 E6 407  
New Cross 1911 E6 410  
New Cross 1911 E6 411  
New Cross 1911 E6 415  
New Cross 1911 E6 416  
New Cross 1911 E6 417  
New Cross 1911 H2 425  
New Cross 1922 E4 467  
New Cross 1922 E4 468  
New Cross 1922 E4 476  
New Cross 1922 E4 477  
New Cross 1922 E4 478  
New Cross 1922 E4 483  
New Cross 1922 E4 485  
New Cross 1922 E4 488  
New Cross 1922 E4 489  
New Cross 1922 E4 491  
New Cross 1922 E5 399  
New Cross 1922 E5 400  
New Cross 1922 E5 571  
New Cross 1922 E5 584  
New Cross 1922 E5 587  
New Cross 1922 E5 591  
New Cross 1922 E5 594  
New Cross 1922 E5X 570  
New Cross 1922 E5X 586  
New Cross 1922 E6 407  
New Cross 1922 E6 410  
New Cross 1922 E6 412  
New Cross 1922 E6 415  
New Cross 1922 E6 417  
New Cross 1922 E6X 411  
West Croydon 1922 E6 416  
West Croydon 1922 E6 418  

Return to Shed Allocations index

Return to picture gallery page

This page was last updated 11 June 2005

SR Target